Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Araştırma okulöncesi dönemdeki çocukların akran şiddetine maruz kalma durumları ile ahlaki değer yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 61-72 aylık, 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan korunmaya muhtaç çocuklar ve Ankara ili Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarına, resmi bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden tesadüfî örnekleme ile seçilen 356 çocuk ve çocuk evlerinde kalan 48 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Genel Bilgi Formları”, “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” ve “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nden aldıkları puanlar ailesi ile birlikte yaşayan çocukların lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bununla birlikte hem çocuk evlerinde kalan hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<0,01).Keywords
Okul öncesi çocuk, ahlaki değer, çocuk evleri, korunmaya muhtaç çocuk, akran şiddeti

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri