Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROBLEMS ENCOUNTERED BY PARAMEDIC STUDENTS IN HOSPITAL INTERNSHIPS: A QUALITATIVE RESEARCH

Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin profesyonel meslek hayatına adım atmada klinik uygulama/staj önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, bir devlet üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı’nda (İAYP) eğitim gören öğrencilerin hastane staj uygulamalarında karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma çalışmaya katılmayı kabul eden 22’si kadın, 14’ü ise erkek toplam 36 öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden “Durum Çalışması” deseni kullanıldı. Katılımcılara hastanede klinik uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları belirlemek için açık uçlu bir soru yöneltildi. Araştırmada gizliliği sağlayabilmek adına katılımcılara kod (Ö1, Ö2…) verildi. Verilen kodlara göre cevaplar çözümlendi. Çözümleme sonucunda 3 ana ve 3 ara tema orta çıktı. Araştırma sonucunda vaka ve hasta sayısının az olduğu, staj gören öğrenci sayısının fazlalığı, çalışanların öğrencilere yeterince rol model olmadığı, öğrencilere medikal uygulamalar dışında görevler verildiği, beslenmeyle ilgili ve staj kurumuna ulaşımda zorluk yaşanması gibi sorunlar olduğu görüldü. Öğrencilerin klinik uygulama/stajda karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması mesleki yetkinlikleri kazanmada önemli bir yere sahiptirKeywords
Hastane, staj uygulaması, staj sorunları, paramedik.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri