Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da yerel bir balık ve vahşi hayvan pazarından patlak verdiği düşünülen Covid-19’un 11 Mart 2020'de küresel bir pandemi ilan edilmesiyle birlikte, küresel ekonomide derin sorunlar ortaya çıkmış ve eğitimden tüketim alışkanlıklarımıza kadar hayatımızda pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Dünyamız Covid-19 Pandemisi ile beraber tatlı sanal bir rüyadan acı bir şekilde uyanmak durumunda kalmıştır. Toplumların yaşayacağı uzun soluklu etkileşim ve değişimin habercisi bu uyanış çarpıcı değişiklikleri ve bir dizi önlemi hayatımıza getirmiştir. Çok sayıda işletmenin faaliyetine geçici süreliğine ara verilmek zorunda kalınmış, halkın ev dışı faaliyetlerine sınırlamalar getirilerek virüsle temasın önlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler beraberinde olumsuz ekonomik sonuçlar yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da Covid-19 döneminde tüketicilerin ekonomik durumları (gelir, borçlanma ve tasarruf) irdelenmiştir. Bu amaçla online veri toplama yöntemiyle 324 katılımcı araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programıyla analiz edilmiş, verilerin analizinde ki kare analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin salgın sürecinde gelirlerinde azalma olduğu, Covid-19 öncesi döneme göre salgın döneminde mevcut gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayanların oranında yaklaşık %20,0’lik bir artış meydana geldiği ve bunu harcamalarını azaltma yoluyla karşılamaya çalıştıkları, 1/4’ünden fazlasının ihtiyaç kredisi kullandığı ve krediyi nakit sıkıntısını gidermek amacıyla kullandıkları, yaklaşık 1/3’ünün tasarruf düzeyinin azaldığı ve borçlanma düzeyinin arttığı araştırmadan elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.Keywords
Covid-19, tüketici, borçlanma, tasarruf, gelir, tüketici davranışı

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri