Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çalışma, sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 160 sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren kişisel bilgi formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS (IBM SPSS Statistics 20) paket program kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistiklerden yararlanıldı. Öğrencilerin YATÖ toplam puan ortalaması 84,76±8,47 olup (Min-Max; 60-110), yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları 33,03±5,10 iken, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları 16,85±3,82 ve yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu puan ortalamaları 34,88±3,46 olduğu görüldü. “Cinsiyet” değişkenine göre yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, kadınların yaşlı ayrımcılığına ilişkin daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit edildi (p<0,05). “Çalışma durumu” değişkeni ile YATÖ toplam ve tüm alt boyutlar puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, çalışan katılımcıların yaşlı ayrımcılığı tutumlarının daha olumlu olduğu saptandı (p<0,05). “Aile yapısı” değişkeniyle YATÖ toplam ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların yaşlı ayrımcılık tutumlarının olumlu olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmada sağlık bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutumlarının yüksek olduğu; cinsiyet, çalışma durumu ve aile yapısının öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını etkilediği görüldü.Keywords
yaşlı, yaşlı ayrımcılığı, tutum, öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri