Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YARATICILIK VE ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLARIN SANAT EĞİTİMİ YOLUYLA YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Özel eğitim günümüzde de önemle üzerinde durulması gereken bir alandır. Özel eğitimli çocuklar normal bireylerden farklı biyolojik-fizyolojik, zihinsel yapılara sahip olabilirler. Bu sebepten ötürü bu bireylerin eğitim ve öğretimi özel bir program ile yürütülmelidir. Her çocuğun zihinsel gelişimi için eğitim kurumları elinden geleni yapmaktadır. Çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri ve üretken olabilmeleri için eğitim- öğretim görmeleri şarttır. Eğitim-öğretim de çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde yaratıcılık önemli bir öğedir. Özel eğitimli çocuklarında gelişiminde yaratıcı ögelerin geliştirilmesi gereklidir. Özel eğitimli çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesi için kullanılması gereken önemli derslerden bir tanesi ise Görsel Sanatlar dersidir. Bu araştırmanın amacı Yaratıcılığı anlamak ve Özel eğitimli çocukların yaratıcılıklarının geliştirmelerinde görsel sanatlar eğitiminin yararlarını ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılığın gelişimdeki yerini, özel eğitimli çocukların eğitim-öğretiminin ve görsel sanatlar dersinin gerekliliğini ortaya çıkarmak araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle yapılmış olup kitap, makale gibi kaynaklara bakılıp literatür taramasına gidilmiştir. Araştırmanın evrenini özel eğitimli çocuklar ve görsel sanatlar dersi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; Özel eğitimli çocuklara yaptırılan görsel sanatlar uygulamaları ile ortaya çıkardıkları ürünlerin onların yaratıcılıklarının harekete geçirmesini sağladığı bu yolla da bu çocuklarda psikolojik, sosyolojik, problemler karşısında psiko-terapik bir kazanım sağlayarak onların özgüvenlerinin artmasını, psikolojik açıdan rahatlamalarını, mutluluklarının artmasını, sosyal iletişimlerinin-becerilerinin gelişmesini sağladığı, zihinsel açıdan da gelişimlerine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Yaratıcılık, Özel eğitim, Görsel sanatlar, Çocuk

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri