Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAR, EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZLERİ-EURO BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerin enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, Euro Bölgesinde 2001:Q1 ve 2019:Q4 döneminde gerçekleşen enflasyon ve işsizlik oranları ile dünya petrol fiyatlarının doğal logaritması alınarak modele dâhil edilmiştir. Serilerin düzey değerde durağan olduğu tespit edildikten sonra etki–tepki fonksiyonu, varyans ayrıştırması, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi Vektör Otoregresif Model (VAR) yardımıyla incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda petrol fiyatları ile enflasyon ve işsizlik oranları arasında bir adet eşbütünleşmeye rastlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, dünya petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar Euro Bölgesi içerisinde enflasyona ve işsizliğe neden olurken, Euro Bölgesinde yaşanan enflasyon ve işsizliğin dünya petrol fiyatlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Petrol Fiyatları, Enflasyon, İşsizlik, VAR, Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik, Euro Bölgesi.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri