Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Günümüzde, toplumu yönlendirmede önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin vazifelerini en iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve geleceğin bireylerini istenilen düzeyde yetiştirebilmeleri için iş doyum düzeylerinin en üst düzeyde olması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kamu kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerine etki eden değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, benzer araştırmalarda kullanılan “ İş Doyum Ölçeği” ve öğretmenlerin bazı demografik özellikleri için ise araştırmacının hazırladığı bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırma 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde greçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bitlis ili Tatvan ilçesinde resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 121 çeşitli branşlardaki öğretmenler oluşturmuştur. Verilerin analizi SPSS 18 paket programı kulanılarak yapılmıştır. İki değişken için verilerin analizi t-testi ile ikiden fazla değişkenler için ise ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonucunda;. öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri “ Orta seviyede” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin iş doyum düzeyleri yaş, hizmet yılı ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
öğetmen, iş doyumu, eğitim kurumları

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri