Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EKONOMİK KARMAŞIKLIK ENDEKSİ, GELİR VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ekonomik karmaşıklık endeksi ekonomideki bilgi çeşitliliğini gösteren bir endekstir. Yüksek teknoloji ürünleri ise kazançlı bir ihracat kalemi olup ülke gelirini artırmaktadır. Dolayısı ile ekonomik karmaşıklık, gelir ve yüksek teknoloji ihracatı arasında karşılıklı ilişkilerin olması beklenmektedir. Bu çalışmada söz konusu ilişki Türkiye için 1989-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak vektör otoregresyon (VAR) modeli ile analiz edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonları, serileri en çok etkileyen değişkenlerin yine kendileri olduğunu göstermiştir. Kendileri dışında ekonomik karmaşıklık endeksi ve yüksek teknoloji ihracatını en çok etkileyen değişkenin gelir, geliri en çok etkileyen değişkenin ise ekonomik karmaşıklık endeksi olduğu görülmüştür. Ardından hesaplanan varyans ayrıştırmasından elde edilen bulgulara göre de serilerdeki değişmelerin en büyük kısmını açıklayan değişkenin yine aynı seriler olduğu, ekonomik karmaşıklık endeksi ve yüksek teknoloji ihracatı serilerindeki değişmelerin büyük kısmının gelir değişkeni tarafından açıklandığı, gelir değişkeni için ise bu değişkenin ekonomik karmaşıklık endeksi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları sadece gelirin, yüksek teknoloji ihracatının nedeni olduğunu göstermiştir.Keywords
Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, Gelir, Yüksek Teknoloji İhracatı

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri