Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnsanları tüm özellikleriyle göz önünde bulundurmak ve bireyi toplumsal açıdan her yönüyle yetiştirmek eğitim sisteminin en temel hedeflerindendir. Oyun, aslında doğumdan ölüme kadar bireyin yaşantısında yer bulur. Değişen yalnızca oyunun şeklidir. Oyun, özellikle gelişim çağındaki çocuklar açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çocuk için oyun bir öncelik olmakla birlikte önemli bir etkinliktir. Bu araştırmada farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan, 40 okul öncesi öğretmeni adayının; Beden eğitimi ve oyun öğretimi dersine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine yakın olan veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmeni adayları; beden eğitimi ve oyun öğretimi dersinin öğretmenlik meslek hayatlarında önemli bir ders olduğunu ve dersin genel olarak uygulamalı verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, sosyalleşme ve psikomotor becerilerinin geliştiğini ve aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında araştırma grubu; beden eğitimi ve oyun öğretimi dersinin eğitimlerine katkı sağladığını, iletişim kurma yönünden ve sorumluluk duygusu kazanma açısından da dersin önemli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu; dersin öneminin hissettirilmesi, daha farklı oyunlar öğretilmesi, bireysel farklılıkların dikkate alınması ve fiziki çevre şartlarının düzeltilmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul öncesi öğretmeni adayı, Beden eğitimi ve oyun öğretimi, Görüş.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri