Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN ÖN YARGI ALGILARI VE SOSYAL İLIŞKI DÜZEYLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrencilerin ön yargı algıları ile sosyal ilişki düzeylerini araştırmaktır. Ön yargı, ayrımcılığı besleyen belirli bir gruba veya bireye yöneltilen olumsuz tutum olarak tanımlanmaktadır. Bu tutum belirli bir etnik kökene veya belirli inanca sahip gruplara olabildiği gibi “öteki” olarak toplumda konumlandırılan bireye karşı da olabilmektedir. Uluslararası öğrencilerin öğrenimleri süresince kendileriyle ilgili algıladıkları olumlu veya olumsuz tutumlar Türkiye’nin diğer ülkeler arasındaki imajı ve kamu diplomasisi açısından son derece önemlidir. Farklı bir ülkede üniversite eğitimine devam eden bu öğrenciler için sosyal iletişim ve arkadaşlık ilişkileri hem akademik başarıları hem de kişisel gelişimleri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin kendileri ile ilgili dışlanma ön yargı algıları ve sosyal iletişim düzeylerinin ortaya çıkarılmasına odaklanılmıştır. Bu hedef doğrultusunda yükseköğrenim gören 233 yabancı uyruklu öğrenciye literatür taranarak geliştirilen yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Anket formu demografik olgu sorularının dışında Konya’da bulundukları süre içerisinde olumsuz tutumla karşılaşıp karşılaşmadıkları, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal iletişim düzeyleri ile ilgili kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Veriler SPSS programından yararlanılarak frekans dağılımı ve Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerine göre uluslararası öğrencilerin 80.3’ü kendilerine ön yargılı davranıldığını, %24 ü arkadaşlık ilişkilerinin yakın ve sıcak olduğunu, %6.9’u hiç yakın arkadaşı olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %41,6’sı sorunla karşılaştıkları zaman kendi devletinden arkadaşları ile paylaştıklarını, %27,5’i Türk arkadaşları ile paylaşıp destek istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre ile algıladıkları ön yargı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.Keywords
Uluslararası öğrenciler, ön yargı, ayrımcılık, sosyal iletişim

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri