Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE TOPLUMUN YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yaşlı ve engellilerin pandemi sürecindeki durumunu, toplumun yaşlı ve engellilere ilişkin düşünceleri ve yaklaşımları kapsamında ele alarak betimlemektir. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri kapalı uçlu sorularla, engelli ve yaşlıların pandemi sürecinden nasıl etkilendiğine ilişkin görüşler ve pandemiden korunmaya ilişkin halkın genel tutumu ve önerileri açık uçlu sorular sorularak incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler için nicel araştırma verilerinin analizinde kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. Mülakat formunda yer alan açık uçlu soruların analizinde nitel yöntemden faydalanılarak, tematik bulguların ortaya koyulması ile betimsel analiz metoduna başvurulmuştur. Araştırma verileri çevrimiçi ortamda toplanmış ve araştırmanın örneklem grubunu 348 kişi oluşturmaktadır. Verilerden elde edilen bulgular betimsel yordamalar yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle yaşlı ve engellilere yönelik genel tutuma bakıldığında yerel ve kamusal hizmetlerin yaşlılar için daha çok genişletilmesi, engellilere yönelik sosyal, psikolojik ve ekonomik desteklerin pandemi sürecinde engellilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi ve kısıtlayıcı uygulamaların hayata geçirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır.Keywords
Koronavirüs, pandemi, yaşlı, engelli

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri