Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Hizmet sektörünün her geçen gün daha ön plana çıkması ile birlikte bazı kavramlar üzerinde daha fazla düşünülmeye başlanılmıştır. Duygusal emek ve örgütsel sessizlik bu kavramlardan ikisidir. Duygusal emek bireylerin görevlerini yerine getirirken duygularını, kurumun strateji ve politikalarına uygun şekilde yönetmesi süreci olarak ifade edilebilir. Örgütsel sessizlik kavramı ise kurumlarda meydana gelen sorunların çalışanlar tarafından dile getirilmemesi durumudur. Bu noktada bireyler fikir ve düşüncelerini bilinçli olarak kurumları ile paylaşmamaktadırlar. Duygusal emek bireyin hissettiği duygular yerine kurumun talep ettiği duyguların sergilenmesi durumu, örgütsel sessizlik ise bireyin duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak paylaşmaması durumudur. Bu araştırmamızın temel amacı duygusal emek ve örgütsel sessizlik olguları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Hatay ilinde öğretmenler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızda anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda duygusal emek ve örgütsel sessizlik olguları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yapılan t testi ve anova testi sonucunda demografik değişkenler ile bu kavramlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Duygusal emek, örgütsel sessizlik, sessizlik

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri