Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma ile son sınıf üniversite öğrencilerinin iş bulmaya yönelik sürekli kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflendi. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan çalışmaya gönüllü olarak 230 öğrenci katılım gösterdi. Verilerin istatistiksel analizinde; betimleyici istatistikler, gruplar arası fark testleri ve korelasyon analizi uygulandı. Yapılan analizler sonucunda Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ve alt faktörleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptandı. Öğrencilerin okuduğu bölümlere göre sürekli kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin değişim gösterdiği bulundu. Öğrencilerin, yaş, cinsiyet, okuduğu bölüm, teknolojik ve dil yeterliliği, iş gereklerine ilişkin görüşleri ve yaşadığı şehrin iş olanakları gibi faktörlerin kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerini etkilediği belirlendi. Ülkemizde işgücü planlama ile ilgili sorunlar mevcut olup bu duruma bireylerin güven arayışları da eklenenince belirli alanlarda fazla işgücü arzından dolayı oluşan sorunlar işgören adayları açısından iş bulma kaygısına sebebi neden olmaktadır. Bu açıdan insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve istihdamı açısından planlı bir sürecin işletilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Durumluk-Sürekli Kaygı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, İş bulma beklentisi, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri