Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVALUATION OF THE EFFECT OF AN ART ACTIVITY IN IMPROVING EMOTIONAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS: MANDALA

Sanat aktiviteleri kaygı, stres, çatışma ve değersizlik gibi duygular yaşayan ergenin, dikkatini başka yöne çekerek duygusal esnekliğini arttıran ve olumlu duygular yaşamasına yardımcı olan faaliyetlerdir.  Bu araştırmanın amacı, bir sanat aktivitesi yöntemi olan mandala çizme ve boyamanın duygusal esnekliği arttırmaya etkisinin değerlendirilmesidir.

Araştırma deneysel bir çalışma olarak 1 Ocak-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir lisenin 9., 10. ve 11. sınıflarına devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 254 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın verileri Öğrenci Bilgi Formu, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12), Ergenler için Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği (OOYÖ) ve Çocuklar için Öz yeterlik Ölçeği (ÇÖYÖ) ile toplanmıştır. Elde edilen ilk bulgular çerçevesinde düşük puan alan öğrencilerden 41 deney 41 kontrol grubu atanarak araştırmanın girişimsel kısmı gerçekleştirilmiştir.

Araştırma bulgularına göre; ÇGPSÖ-12 ölçeği puanlarının her mandala seansı sonrası anlamlı düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir. Dördüncü mandala uygulaması sonunda ÇGPSÖ-12’e göre ÇÖYÖ sosyal öz-yeterlik, duygusal öz-yeterlik, genel öz-yeterlik, OOYÖ olumlu yaşantı alt boyutu  ve OOYÖ puanlarının arttığı saptanmıştır.

Bu bulgular çerçevesinde bir sanat aktivitesi olan mandala uygulamasının ergenlerin duygusal esnekliğinin (psikolojik sağlamlığının) arttırılmasında etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Ergenlik, Duygusal Esneklik, Mandala, Öz yeterlik

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri