Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUZEY KIBRIS’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada KKTC MEB İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretim yöntemlerini planlama ve uygulama öz-yeterlik becerileri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin oyun etkinliklerini planlamaya ilişkin öz-yeterlikleri ve oyun etkinliklerini uygulamaya ilişkin öz-yeterlikleri incelenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin planlama ve uygulama öz-yeterliklerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında KKTC’deki okul öncesi okullarında görev yapmakta olan 95 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde “Okul Öncesi Oyun Öğretimi Öz-Yeterlilik Anketi” kullanılmıştır. Bu anket Metin Kadim tarafından yüksek lisans tezi olarak geliştirilmiştir. Araştırmacılar etik prosedürü izlemiş, anketini kullanmak için izin almak üzere Metin Kadim'e e-posta göndermiştir. Gerekli izin aldıktan sonra araştırmacılar güvenilirliğini sağlamış ve veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için frekans, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler anketin planlama ve uygulama boyutundan alınan puanlardır. Bağımsız değişkenler cinsiyet, okulun yeri, yaş, eğitim düzeyi, okul türü, öğretmen yardımcısı, sınıftaki öğrenci sayısı, yaş grubu ve kıdemdir. Sonuç olarak, araştırmacılar bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır. Katılımcıların birçoğu Atatürk Öğretmen Akademisi'nden mezun olduklarından, tüm öğretmenlerin benzer ya da aynı donanımla mezun oldukları ve mesleklerini yürüttükleri sonucuna varılabilir. Dolayısıyla bu çalışma ışığında farklı metodolojiler ve katılımcılar kullanılarak daha fazla araştırma yapılması da önerilmektedir.Keywords
Oyun öğretimi, Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmeni, Özyeterlik

References

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri