Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENTEGRE RAPORLAMA HAKKINDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ FARKINDALIK DÜZEYİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında farkındalık düzeylerinin tespitidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış, anket formu kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen, İzmir Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirlere uygulanmıştır. Veriler internet üzerinden toplanarak SPSS programı ile t testleri uygulanmıştır. Entegre raporlama ile ilgili ifadelerde meslek mensuplarının tecrübelerine, cinsiyet ve yaşlarına göre aralarında genel anlamda istatistiki farklılık olmadığı söylenebilir. Meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurumuna tabi şirketler dışındaki şirketlerin henüz entegre raporlama hazırlama kapasitesinde olmadıkları düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir. Küreselleşme ve artan farklı bilgi ihtiyaçları sonucunda işletmelerin yönetimsel, çevresel ve sosyal alandaki performansları hakkında da bilgi alma ihtiyacı önemli hale gelmiştir. İşletmelerin finansal ve finansal olmayan faaliyetleri ile ilgili bilgilerinin birlikte elde edilmesi ihtiyacı entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır. Entegre raporların hazırlanmasında ve sunulmasında özellikle muhasebe meslek mensupları önemli rol üstlenmektedir. Gelecekte firmalar tarafından entegre rapor hazırlama sayısının artacağı düşünüldüğünde şimdiden meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında eğitim süreçlerinin planlanması gereklidir.Keywords
Entegre Raporlama, Muhasebe Meslek Mensupları, Sürdürülebilirlik Raporlaması

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri