Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE GENENEKSEL VE KATILIM BANKACILIĞININ FINANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLIŞKISEL ANALİZ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR LİTERATÜR TARAMASI

Finansal performansın doğru bir şekilde ölçülmesi, verileri analiz etme araçlarının eşlik ettiği titiz veri toplanmasını gerektirir. Bankalar, finansal kurumlar, özel şirketler, vb., tahminlerde bulunmak, daha etkili kararlar vermek ve denetim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için belirli aralıklarla finansal analizler yapmalıdır. Başlıca finansal performans ölçüm yöntemleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Gri İlişkisel Analizi (GİA) içerir. Bu yöntemler, performans ölçümünün kullanım amacına bağlı olarak değişir ve bu amaca uygun olarak analiz için kullanılır. Bu çalışma, 2011-2019 yılları arasında Türkiye’de hem konvansiyonel hem de katılım bankacılığı sektörlerinin finansal performanslarının GİA çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine yapılan araştırma çalışmalarından oluşan karşılaştırmalı bir literatür taraması oluşturmayı amaçlamaktadır.



Keywords
Katılım Bankacılığı, Geleneksel Bankacılık, Finansal Performans, Gri İlişki Analizi, Türkiye.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.



    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.



Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri