Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MULTIPLE SKLEROZ HASTALARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Multiple Skleroz (MS) hastaları günlük yaşamlarında sosyal ve psikolojik birçok sorunla yüzleşmektedir. Çalışmanın amacı, MS hastalarının karşılaştığı psikososyal sorunların betimlenmesidir. Yakınsayan paralel karma araştırma deseninde hazırlanan bu çalışmanın örneklem grubunu, MS tanısı almış olan 216 katılımcı oluşturmaktadır. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri kapalı uçlu sorularla, MS hastalarının çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunlar ve psikososyal sorunlara ilişkin özellikleri açık uçlu sorular sorularak incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler için nicel araştırma verilerinin analizinde kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. Mülakat formunda yer alan açık uçlu soruların analizinde nitel araştırma metodolojisinden hareketle tematik bulguların ortaya koyulması ile betimsel analiz metodundan yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre genel yaş ortalaması ise 31- 40 aralığında olup katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma MS hastalarının kaygı durumlarının yüksek ve psikososyal anlamda bir başkasına bağımlı olduklarını göstermekte, iletişim sorunları ve aileden ayrı yaşama deneyimlerinin bu sorunlarda belirleyici olduğu görülmektedir Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç, MS hastalarının sosyal destek ihtiyacının yeterince karşılanmadığı yönündedir. Bu sonuçlardan hareketle MS hastalığına sahip bireyler için başta psikososyal destek odaklı olmak üzere MS araştırma ve uygulama merkezlerinin hayata geçirilmesi, sağlık kurumlarında yaşanan sorunlara yönelik çeşitli politik sürecin uygulanması ve MS hastalığına ilişkin farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir.Keywords
Multiple Skleroz, Psikososyal Sorunlar, Sosyal Destek, Tıbbi Sosyal Hizmet

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri