Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEOGEBRA UYGULAMALARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATIŞLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının atışlar konusundaki kavram yanılgılarına Geogebra uygulamalarının etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, çalışmaya 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kayseri İli’nde bulunan bir üniversitede öğrenim görmekte olan 18’i kontrol, 18’i deney grubu olmak üzere 36 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Deney grubunda bulunan Fen Bilgisi öğretmen adayları ile sekiz haftalık Geogebra uygulamaları yapılmıştır ve simülasyonlar hazırlamışlardır. Veri toplama aracı olarak “Atışlar Kavram Testi” (?=0,80) kullanılmıştır ve veriler ortalamalar arası farka dayalı istatistikler (t-testi) ile çözümlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının atışlar konusunda kavram yanılgısı düzeyine etkisi, Geogebra uygulamaları ile öğrenim gören deney grubu lehine (t=2,525; p< ,05) gerçekleşmiştir.Keywords
Fen Eğitimi, Teknoloji Entegrasyonu, Geogebra Uygulamaları, Atışlar Konusu.

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri