Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MERMER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM FARKLILIKLARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Çalışma hayatı içerisindeki bireylerin, bulundukları ortamda sahip oldukları deneyim ve bilgilerini verimli ve etkin bir şekilde sunabilmeleri beklentilerini karşılayabilecek bir çalışma ortamının varlığı ile mümkün olmaktadır. Örgütsel sinizm, bir kişinin çalıştığı örgüte yönelik geliştirdiği negatif tutumu ifade etmektedir ve örgüt yapıları içinde sinizmin yer edinmesi, örgütün işleyişine zarar verebilmektedir. Çoğu bilim insanı; eğitim durumu, yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışma süresi gibi demografik değişkenleri örgütsel sinizmi etkileyen bireysel faktörler olarak belirlemişlerdir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmada Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mermer sektörü çalışanlarının demografik değişkenleri ile örgütsel sinizm farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 144 işgören oluşturmaktadır. Araştırmada, Brandes (1997) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, Kruskal-Wallis testi, Mann Whitney U-testi, Scheffe (post-hoc) testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; çalışanların örgütsel sinizm düzeyi ile yaş gurupları ve medeni durumlarının ölçeğe göre farklılığı istatistiksel olarak önemsiz görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumları, çalışma süreleri ve idari görevde bulunup bulunmamalarının ölçeğe göre farklılaşması istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.Keywords
Sinizm, örgütsel sinizm, mermer sektörü

References

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri