Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İHSAN ÇAKICI’NIN RESİMLERİNDE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN GÖSTERGELERARASI ÇÖZÜMLENMESİ

Tarihsel süreç içerisinde bir sanat disiplininde üretilen eser, aynı disiplinde ya da farklı disiplinde üretilen başka bir sanat eserinin içerisinde tekrar ete kemiğe bürünebilmektedir. Yazın-resim, resim-müzik, fotoğraf-yazın, sinema-resim gibi farklı disiplinler arasındaki bu yeniden üretim/alıntılama biçimi göstergelerarasılık olarak kavramsallaştırılmıştır. Buna bağlı olarak bu araştırmada, sanat anlayışını büyük ölçüde göstergelerarası üretim biçimi üzerine konumlandırarak eserlerinde Anadolu kültürünü yansıtan sanatçılardan İhsan Çakıcı’nın yapıtlarındaki alıntılamaların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularının tüm sanat dallarında yeni yaklaşım ve oluşumlar için farklı bakış açıları sunması bakımından önemli görülmektedir. Araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında sanatçının; Anadolu Medeniyetler Müzesinde yer alan üç boyutlu tarihi eserleri göstergelerarasılık yöntemi kullanarak çağdaş bir yorumla yapıtlarına yansıttığını; ilk çağ eserlerinden ele aldığı detaylarla üzerinde yaşadığımız toprakların zengin kültürüne ve tarihine dikkat çektiğini ve tarihi eserlerimizin önemini bir kez daha vurguladığını söylemek mümkündür.Keywords
Göstergelerarası, İhsan Çakıcı, Anadolu Kültürü, Resim Sanatı

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri