Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AFET VE SALGINLARDA ÇALIŞANLAR: DÜNYA COVİD-19 PANDEMİSİ ÖRNEĞİ

Araştırmanın amacı Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp tüm dünya yayılan Covid-19 salgın etkilerinin görüldüğü zaman diliminde, çalışanların yaşamış oldukları psikolojiyi olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak, pozitif psikolojiye sahiplilik durumuyla, stres, anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri ile ortaya koymaktır. Araştırma örneklemi 402 mavi ve beyaz yakalı çalışandan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak DASÖ (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) ve Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma verileri SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri yüksek düzeyde bulunurken, stres belirti düzeyleri, anksiyete ve depresyon belirti düzeylerinden daha yüksek çıkmıştır. Çalışanların psikolojik sermaye seviyelerinin, yaş ve gelir gruplarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde, depresyon, anksiyete ve stres belirti düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve gelir gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Covid-19, Afetlerde Çalışanlar, Pozitif Psikolojik Sermaye, Stres, Anksiyete.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri