Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBEVEYNİN GÜVENLİ İNTERNET SAĞLAMA YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ (EGİSYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Güvenli internet sağlama kavramı, internet ortamındaki olası herhangi bir zarar verici içerik, kişi ve oluşumlardan gelebilecek zararları önlemeye ve bu zararlardan korunmaya yönelik girişimi ifade etmektedir. Günümüzde artan internet kullanımı karşısında çocuk sahibi olan bireylerin çocuklarına güvenli internet kullanımı sağlaması çocuklarının psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilenmesinin önüne geçmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin güvenli internet sağlama konusunda yeterliliğini görebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 18 ile 59 arasında değişen 289’u kadın 133’ü erkek 422 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı ebeveynlerin güvenli internet sağlama yeterliliğini ne kadar sağlayabildiklerini ölçmek üzere 23 maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddelerin gramer, anlaşılabilirlik, güvenli internet sağlama yeterliliğini ölçmesi açılarından incelenip 20 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 18 programı ile yapılmıştır. Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %57’sini açıklayan, öz-değeri 11,3 olan tek boyutlu ve 20 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .59 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .55 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.Keywords
Ebeveynin Güvenli İnternet Sağlama Yeterliliği, Güvenli İnternet , Geçerlik, Güvenirlik.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri