Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAN TIBBİ HATALAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: ULUSAL MAKALELER VE LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DERLEME

Tıbbi hatalar, hastaların güvenliği kapsamında önem arz eden bir konu olarak bilinmektedir ve kamuoyunun sağlık bakım politikaları kapsamında yapmış olduğu tartışma konularında dikkate değer bir yer tutmaya başladığı ifade edilmelidir. Geçmiş tarihlerden itibaren varlığını sürdürmekte olan ancak son zamanlarda artış göstermekte olan tıbbi hatalar sağlık hizmetleri kapsamında oldukça önemlidir. Bu kapsamda Türkiye kaynaklı çalışmaların yakın bir geçmişe sahip olduğu ve sayılarının da epey az olduğu belirtilmelidir. Bu çalışma, tıbbi hata kapsamında yapılmış olan araştırmaları derleyip incelemeye alarak tıbbi hataya etki eden faktörleri, hatalar sonucunda ortaya çıkan etkileri, hataya yönelik tutumları ve hata türlerini araştırıp bunlara etki eden faktörlerin neler olduğu hususunda hali hazırdaki bilgileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede tıbbi hata kavramı üzerinde durulmakta, konuyla ilgili uluslararası ve ulusal araştırmalar ele alınmakta, Türkiye’de tıbbi hataya yönelik yapılmış olan çalışmalara dair bilgiler sunulmakta ve gelecekte yapılacak olan çalışmalar adına öneriler verilmektedir.Keywords
Tıbbi Hata; Tıbbi Hata Tutumları; Tıbbi Hata Türleri; Sağlık Kurumlarında Hata

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri