Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KONUSUNDAKİ DEĞERLERİ

Demokratik anlayışın öğrencilere benimsetilmesinde bilişsel, devinişsel ve sezgisel alan kadar duyuşsal alanın da etkisi olabilir. Nitekim öğrenilmiş davranışların %25’ni tek başına duyuşsal karakteristiklerin açıkladığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu bağlamda öğrencilerin demokrasi algıları ve tutumları üzerine Türkiye’de yapılan araştırmalarda çeşitli bulgular elde edilmiştir. Bu araştırmada demokrasi denince üniversite öğrencilerinin aklına neler gelmekte, bulundukları ortamda bu değerlerin hangilerini yaşamakta ve öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Sorularına yanıt aranmıştır. Bu sorulara aranan yanıtlar eğitim yetişeklerin hazırlanmasına ve geliştirilmesine katkı getirebilir. Böylece demokrasiyi benimseyen, geliştiren ve savunan bireyler yetiştirilebilir. Araştırmada nicel araştırmanın tarama tekniği ile nitel araştırmanın görüngübilim yöntemi ve temel analiz ile odak grup görüşmesi birlikte kullanılmıştır. Nicel araştırmada öğrencilerin demokrasi ile ilgili akıllarına gelen beş değeri toplanmış; bunlar tablolaştırılıp yüzdeler halinde sunulmuştur. Daha sonra bu veriler temel analiz yöntemiyle içerik, söylem, konuşma analizine tabi tutulmuştur. Her sınıftan random yoluyla seçilen kız ve erkek öğrencilerle yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar, kaydedilmiş, sonra bunlar çözümlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardaki cümle bozuklukları, yine öğrencinin oluru alınarak düzeltilmiştir. Bunlar da araştırmaya aynen konulmuştur. Öğrenciler demokrasi kavramına genellikle eşitlik, özgürlük, adalet, güven, insan hakları anlamlarını yüklemişlerdir. Yaşadıkları ortamda bu kavramlara uygun davranışları çoğu kez bulamadıklarını vurgulamışlardır. Bunun nedenlerini yönetenlere, partilere, vekillere, halka, yasalara, saygısızlığa, torpile, adam kayırmaya bağlamışlardır.Keywords
Değerler, Demokrasi, Üniversite öğrencileri.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri