Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİLERİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hal almıştır. Yaşanan bu gelişmelere işletmelerde kayıtsız kalamamıştır. Beklentilerin giderek artması iş yapma şekillerinde de değişikliklere neden olmuştur. Yasal düzenlemeler, eğitim seviyesinin yükselmesi, toplumsal değişim gibi nedenlerle kadınların geleneksel statüsünde değişmeler olmuş, sosyal ve ekonomik hayatta aldıkları rol giderek artmaya başlamıştır. Bununla birlikte kadın da kendine farklı roller yüklemeye başlayarak eğitim düzeyini yükseltip farklı sektörlerde çalışarak kendini ifade etmeye başlamıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen basmakalıp düşüncelerden hala kurtulamayan toplumumuzda kadın iş yaşamına girişte, çalışma hayatında, terfilerde ve ailesinde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan tüm bu sorunlar kadının performansını ister istemez etkilemektedir. Bu aşamada işletmeler hiçbir ayrım yapmadan kadın erkek tüm çalışanlarına eşit şartları sunarak onların performanslarını arttırmalarına katkı sağlamalıdır. Çünkü tek tek bireylerin performansındaki artış örgütsel performansın artışını sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında araştırmamızın konusunu iş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunların bireysel performansa etkileri oluşturmaktadır. Araştırma Konya ilinde perakende sektöründe faaliyet gösteren kadın market çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile değerlendirilmiştir. Araştırmamız sonucunda kadın çalışanların perakende sektöründe birçok sorun ile karşılaştığı ve bu sorunların bireysel performanslarını olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur.Keywords
Kadın çalışan, performans, perakende sektörü

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri