Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SERMAYENİN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmanın amacı örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisinde psikolojik sermayenin düzenleyicilik rolünün araştırılmasıdır. Çalışmanın modeli bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanarak saha çalışması yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket 2019 yılında uygulanmıştır. Elde edilen verilerle demografik özelliklerin analizleri, normallik analizi, faktör ve güvenilirlik analizleri, korelasyon analizi ve son olarak regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda psikolojik sermayenin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Psikolojik Sermaye, Düzenleyici Etki

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri