Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DIASPORA AS AN ELEMENT OF PUBLIC DIPLOMACY: STATE POLICIES OF ALBANIA AND KOSOVO

Özet Diaspora bir ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için önemli bir aktördür. Bir çok ülke diaspora ile işbirliğinin devlet politikasının önemli bir parçası olduğunu anlamıştır. Aynı milliyete sahip iki farklı ülke olan Arnavutluk ve Kosova tarafından desteklenen Arnavut diasporası dünyadaki en nadir diasporalardan birisidir. Bu çalışma bu iki ülkenin kamu diplomasisi boyutunda Arnavut diasporası ile gerçeklestirmeye çalıştıkları devlet politikalarının iletişim ve ilişkilerin diaspora üzerinde ki bağlılık, politikalar ve etkisini incelemektedir. Bu çalışma Arnavutluk ve Kosova’daki diaspora için çalışan özel kurumların çalışmaları ile sonuçlarını karşılaştırmaktadır. Bu analizin gerçekleştirilmesi için verilerin elde edilmesinde iki ulkedeki diaspora ile ilgili kurumların çalışmalarının incelenmesinin yanı sıra 13 farklı ülkede yaşayan 249 Arnavut vatandaşı ile anket ve içerisinde araştırmacıların, Arnavut derneklerine kayıtlı aktivistler ve liderlerin olduğu sekiz adet mülakat yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre çok belirgin bir seviyede fark olmasa da Kosova’nın Arnavutluğa göre diasporaya yönelik daha etkili politikalar takip ettiği anlaşılmıştır. Diasporanın kendi kendine mükemmel seviyede organize olduğu ve her iki ülkenin katkısının da büyük ölçüde propaganda seviyesinde kaldığı ve kamu diplomasi açısından önemli bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Arnavut diasporası, kamu diplomasisi, yumuşak-güç, propaganda, Arnavutluk, KosovaKeywords
Arnavut diasporası, kamu diplomasisi, yumuşak-güç, propaganda, Arnavutluk, Kosova

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri