Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AZERBAYCAN AŞIK SANATINDA GÜZELLEME TÜRÜ

Azerbaycan aşık sanatı çalışmasındaki temel sorunlardan biri türl?rin sınıflandırılmasıyla ilgilidir. Bu açıdan hem müzikoloji hem de edebi folklorşünaslık alanında aşık sanatındaki şiirsel ve müzik türlerinin çeşitli kriterlerden sınıflandırılması konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Azerbaycan müzikolojisindeki aşık havalarının sınıflandırılması öncü E.Eldarova tarafından yapılmış, daha sonra T.Mammadov, İ.Köçerli ve diğerleri tarafından yapılmıştır. Aşık sanatındaki müzik türlerinden biri de güzellemü türüdür. Güzellemelerin pek çok türü var. Bu türler farklı kriterlere göre gruplandırılmıştır. Böylelikle bazı aşıkların isimleriyle bağlantılı güzellemeler, bölgelerle ilgili güzellemeler ve destanın kahramanlarının isimleriyle bağlantılı güzellemeler vardır. Güzelleme türünü hem şiir hem de müzik açısından nitelendirirken, öncelikle türün imge-duygusal içeriği ön plana çıkmaktadır. Çünkü türün içeriği her iki açıdan da tam olarak aynı konuma sahip. Güzellemelerin özelliği olan şiirsel bir tür eklemedir. Bu türün temel özellikleri, müzik dilinin bölgesel özelliklerine yansıtılabilir. Güzelleme havalarının çoğu (Aşık Penah güzellemesi ait diğil) Segah intonasyonlarına dayanmaktadır. Segah makamının lirik ve hüzünlü bir karaktere sahip olduğu bilinmekte ve bu moda dayalı müzik örnekleri de bu karakter çemberini kapsamaktadır. Güzelleme havalarının bu makama dayalı olması ve aynı karakterde olması, aşık ve muğam sanatı arasındaki daha derin bağın bir göstergesidir. Bu nedenle, güzelleme havası türü de dahil olmak üzere, aşık sanatındaki tüm türler, bir dizi genel ve bireyesel sınıflandırma kriterini ifade eder. Genel kriterler havanın yarandığı yeri, yaratan ve ya ait olduğu şahıs, şiirsel metni vb.gibi göstergelere göre gruplamadır. Şiirsel metni, imge-duygusal içeriğin belirli bir destanla veya belirli bir kişiyle bağlantılı olarak belirli güzelleme kriterleri oluşturulur. Ek olarak, performans tarzının etkisine dikkat etmek gerekir. Bu nedenle, herhangi bir aşık mühiti gibi, güzellemeler çevrenin yerel performans geleneklerinin, performans tarzlarının etkisini yansıtır.Keywords
aşık sanatı, güzelleme havası, şiirsel, müzik türleri, performans tarzı

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri