Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGU DÜZENLEME İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN VEYA UYARLANAN ÖLÇEK ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; duygu düzenleme ile ilgili Türkiye’de geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin meta-analiz yöntemiyle incelenmesidir. Araştırma verilerinin toplanmasında ölçüt örneklem tekniğinden yararlanılmış, belirlenen ölçütler doğrultusunda seçilen 40 ölçek çalışması araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Çalışmaların analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler; tablolarda sayılar ile grafiklerde ise yüzdelik dağılımlar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda; duygu düzenleme ile ilgili ölçeklerin daha çok uyarlandığı (%77) ve ölçek sayısının son üç yılda en yüksek seviyeye (N:17) ulaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bir diğer sonuç; çalışmalardaki örneklem gruplarının çoğunluğunu (%65) üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin oluşturmasıdır. Ölçek çalışmalarının amaçlarının ise; bireylerin genel duygu düzenleme becerilerini ölçmeye yoğunlaştığı (%37) saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; konu ile ilgili yapılacak yeni ölçek çalışmalarının hangi doğrultuda olması gerektiğine yönelik öneriler getirilmiştir.Keywords
Duygu düzenleme, Ölçek geliştirme, Ölçek uyarlama, Meta-analiz

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri