Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FUZULİ VE NESÎMÎ ŞİİRLERİNİN KUR’AN IŞIĞINDAKİ FARKLI YANSIMALARINA DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA

Divan edebiyatı farklı dönemlerde verilen önemli eserler ve bu eserleri meydana getirmiş olan sanatçılar açısından büyük bir zenginlik arz etmektedir. Bu zenginliğin ana kaynağı olan ve divan edebiyatı gibi birçok alana temel teşkil eden Kur’an-ı Kerim hem İslam dininin kutsal kitabı hem de birçok alanda faydalanılan bir kaynak özelliğini taşımaktadır. Anadolu’nun hemen hemen tamamının İslamlaşması devrinden başlayarak edebiyatta etkisini göstermiş olan Kur’an-ı Kerim, gerek nesir gerekse nazım şekilleriyle edebiyatçıların en çok yararlandığı kaynaklardan biridir. Kur’an-ı Kerim’de geçen kıssalar ve benzetmelerin esas teşkil ettiği bu faydalanma daha çok divan edebiyatı şiirlerinde kendini göstermiştir. Divan edebiyatı şairlerince birçok vesileyle kullanılmış olan Kur’an-ı Kerim ayetleri özellikle iki şair tarafından farklı üsluplar yansıtılarak ele alınmıştır. Ayrı dönemlerde yaşamış olan Fuzûlî ve Nesîmî İslam inancı hususundaki duruşlarıyla diğer şairlerden farklılık arz etmektedir. Fuzûlî’nin şiirlerinin tasavvuf edebiyatı açısından değerlendiriliyor olması, onun divan edebiyatına kazandırmış olduğu “Su Kasidesi” gibi önemli bir eserin müellifi olması bu şairin şiirlerinin inanç açısından değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Yine Nesîmî’nin şiirlerinin büyük çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim ayetlerinin geçiyor olması ve bu şairin Hurufilik inancı temsilcilerinden biri olması şiirlerine farklı bir yaklaşımda bulunulmasının ana sebebini teşkil etmiştir. “Yedi Ulu Ozan” vasfına da sahip olan Nesîmî ve Fuzûlî’nin Kur’an-ı Kerim ayetlerini şiirlerine yansıtmaları ve bu yansımanın iki şairde de farklı algılara yol açması şairlerin şiirlerinin bu açıdan incelenmesini gerekli kılmıştır. Çalışmamızda Fuzûlî ve Nesîmî’nin Kur’an-ı Kerim ayetlerine bakışı, bu ayetleri şiire yansıtışı ve şiirdeki çeşitli söz sanatları vasıtasıyla değerlendirişi ele alınmıştır.Keywords
Fuzûlî – Nesîmî şiirleri, karşılaştırma Kur’an-ı Kerim

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri