Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PETROL VE GAZ ENDÜSTRISI TERMINOLOJISINDE BIR KELIME OLUŞTURMA SÜRECI OLARAK SON EK.
Kelime oluşturma yöntemi (ön ek, son ek, kısaltma vb.), Sözdizimsel yöntem (terim oluşturma yöntemlerinin en üretkenlerinden biri olarak terminolojik ifadelerin oluşturulması) ve ödünç alma terimlerin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. İlk temellerden veya genel sözcük birimlerinden yeni kelimelerin oluşturulması, dilin iç kaynaklarını kullanarak belirli bir terim sisteminde terim birimleri oluşturmanın geleneksel yollarından biridir. Terimlerin yapısında yer alan son ekler ve ön ekler, kural olarak genel morfolojik fondan ödünç alınır. Morfolojik yolla yeni bir terimin oluşumu, türetme ekleri - son ekler, ön ekler ve ayrıca özler - yardımıyla bir veya birkaç kök temelinde gerçekleşir. Çalışma, bir köke eklendiğinde, bir türetme ekinin aşağıdaki işlevlerle karakterize edildiğini göstermektedir: 1) farklı bir anlama sahip türetilmiş bir belirteç sağlamak; 2) oluşturan sapın sözcük ve dilbilgisel yapısını değiştirmek; 3) biçimlendirici temeli konuşmanın bir bölümünden diğerine dönüştürmek. Bu işlevlerden en az biri, bir kelimenin belirli bir morfeminin özelliği değilse, bu bir türevsel ek değildir. Petrol ve gaz endüstrisinde İngilizce terminoloji eki sürecini analiz etmek için, petrol ve gaz endüstrisinin 2117 terimi işlenmiş, bilimsel ve teknik metinler ve çeşitli sözlüksel kaynaklardan seçilmiştir. Makale, çalışmanın sonuçlarını göstermektedir - İngilizce petrol ve gaz endüstrisinde isimlerin, sıfatların, fiillerin, zarfların son ek kelime oluşumu gibi son eklerin eklenmesiyle oluşturulan, çalışılan terim birimlerinin toplam sayısından seçilen terimlerin örnekleri, sayıları ve terim yüzdeleri.

Keywords
terimler, son ek, petrol ve gaz endüstrisi, oluşum

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri