Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE PSİKOSOSYAL DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde Türkiye’de 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmiş, ardından çevrimiçi (uzaktan) eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların fiziksel, bilişsel, psikososyal ve diğer tüm gelişim alanlarını etkilemiş, verilen eğitimin içeriğinde ve işleyişinde çeşitli değişimler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine ve psikososyal durumlarına etkisini incelemektir. Araştırma niteliksel bir çalışmadır. Veri toplama yöntemi olarak bireysel derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda İstanbul’da okuyan 12 ortaokul öğrencisi ile ailelerinden onam alınarak yarı yapılandırılmış soru formu doğrultusunda yüz yüze ve çevrimiçi olarak ortalama 30-60 dakika süren derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler deşifre edilerek betimsel analiz ve içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde MAXQDA bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Katılımcı ifadelerinden “çevrimiçi eğitim, sosyal yaşam, rutinler (günlük yaşam aktiviteleri) ve duygu durum” olmak üzere dört ana temada ve 23 kod oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin eğitim yaşantılarının ve psikososyal durumlarının pandemi sürecinden genel olarak olumsuz etkilendiği görülmüştür. Araştırmaya katılan İstanbul’da ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrenciler; ev dışına çıkmak ve pandemiden önceki yaşantılarına geri dönmek istediklerini, uzaktan eğitim sürecinde sabahları daha geç uyandıklarını, pandemiden önceye kıyasla düzensiz beslendiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ders çalışma düzenlerinin ve ders işleyişinin değiştiğini, derslerden alınan verimin azaldığını, teknolojik yetersizliklerden dolayı derslerde problem yaşadıklarını ve bu problemlerden dolayı stres düzeylerinin arttığını, aileleriyle pandemi sürecinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve evde kardeşlerinden kaynaklanan dikkat dağınıklığı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitime geçilmesi önerilmektedir.Keywords
Covid-19 pandemisi, çevrim içi (uzaktan) eğitim, psikososyal durum, ortaokul öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri