Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2013-2017 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi Alanında, SSCI Dergilerinde Yayınlanmış Olan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetimi alanında 2013-2017 yılları arasında SSCI (Social Sciences Citation Index) dergilerinde yayımlanan 101 çalışmayı bibliyometrik açıdan inceleyerek, bu alanda son beş yıl içerisindeki güncel eğilimi ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Web of Science Core Collection veri tabanında “sınıf yönetimi” konu başlığı altında bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiş ve ilgili alanda yapılan çalışmalara ilişkin bibliyometrik verilere ulaşılmıştır. Ulaşılan bu çalışmalar yıllara göre yayın sayıları, yayın türleri, atıf analizleri, yayınların yapıldığı ülkeler, ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimleri bağlamında incelenmiştir. Ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimlerinin belirlenmesinde sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz sürecinde Citespace 5.2 uygulamasından faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hem yayın hem de atıf sayıları bağlamında alana olan ilginin 2013 yılından sonra düzenli bir şekilde arttığı görülmüştür. Türkiye’nin son yıllarda sınıf yönetimi alanında uluslararası alanda adını ciddi anlamda duyurmaya başladığı çalışmanın ilgi çekici sonuçlarından biri olarak bulunmuştur.Keywords
Sınıf yönetimi, bibliyometri, sosyal ağ analizi

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri