Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTİMDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, eğitimde örnek olay yöntemi üzerine yapılan araştırmaların sistematik derleme yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece ilgili araştırmaların betimsel özellikleri ile amaçlarından sonuçlarına kadar genel bir çerçevesi çıkarılarak eğilimleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya 2010-2020 yılları arasında yayımlanmış 24 makale, 17 yüksek lisans tezi ve 7 doktora tezi olmak üzere 48 araştırma dâhil edilmiştir. Araştırmalar içerik analizi ile çözümlenerek örnek olay yönteminin kullanıldığı eğitim alanı, amaç, yöntem, örneklem, veri toplama araçları ve sonuçlar kapsamında incelenmiştir. Elde edilen veri tablolar üzerinde frekansları verilerek sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda; örnek olay yönteminin kullanıldığı eğitim alanı olarak en fazla öğretmen eğitimi, kimya eğitimi ve türkçe eğitimi alanlarında araştırmaların yapıldığı; nicel araştırma yöntemlerinin çoğunlukla tercih edildiği; öğrenci ve öğretmen adaylarıyla çalışıldığı; ölçek ve başarı testlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen araştırmalar amaçları kapsamında değerlendirildiğinde örnek olay yönteminin kullanımının akademik başarı üzerindeki etkisi ile ilgili eğitim alanındaki eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sosyal problem çözme, karar verme vb. beceri kazanma üzerindeki etkisinin belirlenmeye çalışıldığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar kapsamında ise örnek olay yönteminin kullanımının bilgi, beceri ve duyuşsal alanlar üzerindeki etkilerine yönelik bulgular belirlenmiştir. Bu doğrultuda örnek olay yönteminin eğitim alanında kullanımı üzerine disiplinlerarası çalışmaların yapılması ve daha küçük yaş gruplarından başlamak üzere her seviyede öğrenci grubu, yöntemin uygulayıcısı olan öğretim elemanı, öğretmen ve öğretmen adayları ile farklı çalışmalar tasarlanabilir. Uygulama süreci ev ortamına taşınarak ebeveynlerin de katılımı ile yöntemin etki büyüklüğü arttırılabilir.Keywords
Eğitim, örnek olay yöntemi, sistematik tarama.

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri