Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KRONİK MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIN YÖNETİMİ – GERÇEK BİR ONKOLOJİ VE HALK SAĞLIĞI SORUNU

Amaçlar: Çalışmanın amaçları, kronik miyeloid lösemide (KML) epidemiyolojik yönleri ve yönetim seçeneklerini belirlemek ve değerlendirmekti. Yöntemler: 2005-2021 yılları arasında Moldova Onkoloji Enstitüsü'nde tedavi ve takip edilen 134 KML hastasının analitik, kohort ve prospektif-retrospektif çalışmasını yaptık. BCR-ABL p210 ve p190 transkriptlerinin ekspresyonunu belirlemek için kantitatif ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) gerçekleştirilmiştir. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler), yeni teşhis edilen KML hastalarında ve TKİ dışı kemoterapi ve interferon-?'ya direnç durumlarında ön basamak tedavi olarak kullanıldı. Bulgular: Kronik fazda 122 (%91,04 ± %2,32) hastada, akselere ve akut fazda 12 (%8,96 ± 2,03) hastada KML tanısı konuldu. BCR-ABL p210 transkript aralığı %21.84-100 IS idi. Birinci basamak TKI tedavisi altında, vakaların %24.3'ünde tam moleküler yanıt elde edildi. Yaşlı hastalar ve tüm KML hastaları kohortu arasında TKI ilaçları altında tam hematolojik yanıt (%92.3'e karşı %92.8) ve tam moleküler yanıt (%23.8'e karşı %24.7) oranında anlamlı bir farklılık kaydedilmemiştir. TKI ile tedavi edilen yaşlı hastalarda genel bir ve 5 yıllık sağkalım %97,6 ve %79 olup, KML hastalarının toplamındaki ilgili parametrelerle karşılaştırılabilir (sırasıyla %98,5 ve %87). Sonuçlar: TKI'lerle tedavi, yaş, cinsiyet ve KML evresinden bağımsız olarak KML hastaları için küratif bir seçenek olmaya devam etmektedir.Keywords
kronik miyeloid lösemi, tanı, yönetim, tirozin kinaz inhibitörleri, hayatta kalma.

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri