Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİNİN VERİ İŞLEME BAĞLAMINDAKİ İSPAT ŞEMALARI İLE MATEMATİKSEL İSPAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel ispat hakkındaki görüşleri ile ispat şemalarını incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından çoklu durum çalışması; örneklem türlerinden ise maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya 16 sınıf öğretmeni, 12 öğretmen adayı olmak üzere toplam 28 kişi katılmıştır. Katılımcıların matematiksel ispata ilişkin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan anket ile yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. İspat şemalarının incelenmesi amacıyla ise veri işleme alanında grafik oluşturmayı gerektiren, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş beş tane problem kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının ispatın doğruluğu kanıtlama ve somut delillerle ortaya koyma anlamlarına vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. İspatın özellikleri arasında en sık; anlaşılır, tutarlı, nesnel, çelişkilerden arınmış olma durumlarının olduğu görülmüştür. İspat şemalarına yönelik bulgulara göre ise öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının büyük çoğunlukla deneysel ispat şemalarına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında araştırmacılara ilkokul düzeyi matematik eğitiminin gelişimi için farklı öğrenme alanlarında ve farklı konularda ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının katılımını gerektiren araştırmalar yapmaları önerilmektedir.Keywords
ispat, ispat şemaları, veri işleme, sınıf öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri