Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN MATEMATİK VE MUHASEBE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE ZİHİN HARİTALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öğrenme yaklaşımlarının, bireylerin öğrenme eylemine karşı sergiledikleri tavırla ilgili olduğu düşünülmektedir. Zihin haritaları ise literatürde yer alan tanımlara bakıldığında öğrenmeyi sağlayan görsel araçlar olarak ele alınabilir. Bireylerin zihin haritası oluştururken tercih ettikleri yöntemlerin ve oluşturdukları zihin haritalarının niteliğinin, öğrenme yaklaşımlarına göre şekillenip şekillenmediği bu araştırmanın problemi olarak belirlenmiştir. Araştırmada, pedagojik formasyon eğitimi alan matematik ve muhasebe öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm, hazırladıkları zihin haritalarını temel alan bazı değişkenler (zihin haritası puanı, zihin haritası yapım yöntemi) arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu pedagojik formasyon eğitimi programında “Özel Öğretim Yöntemleri” dersini alan 59 (21 matematik, 38 muhasebe) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Dersin içeriğine yönelik olarak öğretmen adaylarına zihin haritalarının nasıl hazırlanması gerektiği, zihin haritalarını hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir anlatım gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan iki ölçme aracından ilki öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri ile ilgili hazırladıkları zihin haritaları ikincisi ise “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”dir. Elde edilen verilerin analizi Bağımsız Örneklemler T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile gerçekleştirilmiştir. Analizlere ait bulgularda hem matematik hem de muhasebe öğretmen adaylarının derin öğrenme yaklaşımına eğilimli olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile öğrenim gördükleri bölüm, zihin haritası puanları, zihin haritası yapım yöntemleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.Keywords
Zihin Haritası, Öğrenme Yaklaşımları, Pedagojik Formasyon

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri