Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİNİN İŞKOLİKLİĞE ETKİSİNDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı havacılık çalışanlarının pandemi sürecinde havayolu işletmelerinin uyguladığı esnek çalışma düzenlemelerine yönelik olarak işkoliklik düzeylerine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü üstlenip üstlenmediğini araştırmaktır. Bu bağlamda İstanbul’daki havacılık işletmelerinde çalışan 383 personele anket uygulaması yapılmıştır. Anket formunda demografik sorular hariç olmak üzere, havacılık çalışanlarının esnek çalışma düzenlemelerine ilişkin tutum ölçeği, işkolik düzeyleri ve duygusal bağlılık ölçeği olmak üzere üç ayrı ölçek uygulanmıştır. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiş olup, sonuçlar SPSS ve Amos Yapısal Eşitlik Modellemesi programları kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda, havacılık çalışanlarının esnek çalışma düzenlemeleri sebebiyle işkolik düzeylerinin etkilendiği, esnek çalışma düzeninin duygusal bağlılığı etkilediği, duygusal bağlılık işkolikliği etkiler ve duygusal bağlılık esnek çalışma düzeni ile işkoliklik arasındaki ilişkiyi düzenlediği bulgulanmıştır.Keywords
Sivil Havacılık, Esnek Çalışma Düzenlemeleri, İşkoliklik, Duygusal Bağlılık, Örgütsel Davranış

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri