Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Uyum Sınıflarında Türkçe Öğretimi Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Bu araştırmada, uyum sınıflarında görevli öğretmenlerin ve öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin görüşlerinden hareketle bu sınıflarda yapılan Türkçe öğretiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan araştırma, görüşme tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Hatay ili merkez ilçelerinden Antakya’da yer alan iki ortaöğretim kurumunda, uyum sınıflarında görevli 6 Türkçe öğretmeni ile bu sınıflarda öğrenim gören 39 öğrenci (9. sınıf) oluşturmaktadır. Çalışmada veriler toplanırken çalışma grubunu oluşturan öğretmen ve öğrencilerle ayrı ayrı görüşülmüştür. Veriler, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olmak üzere araştırmacı tarafından geliştirilmiş iki adet yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Toplanan veriler yazıya aktarılmış ve bu verilerin tematik kodlaması yapılmıştır. Elde edilen kodların incelenmesi ve aralarındaki ortak yönlerin tespit edilmesiyle kodları kapsayan temalara ulaşılmıştır. Çalışmanın bulgular kısmında ulaşılan kod ve tamalar ayrı ayrı tablolar şeklinde yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinden hareketle uyum sınıflarında verilen eğitim konusunda bazı olumlu ve olumsuz görüşlere ulaşılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sınıflarında yoğun bir şekilde Türkçe öğretimi almaları, verilen Türkçe öğretiminin öğretmenlerce yeterli görülmesi olumlu sonuçlar olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu ise uyum sınıflarında verilen Türkçe öğretiminin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içinde ana dilleri Arapçayı sık kullanmaları, hedef dili kullanan Türk öğrencilerden ayrı sınıflarda bulunmaları, kullanılan ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygun olmayan basitlikte olması ulaşılan olumsuz sonuçlar olmuştur.Keywords
Türkçe Öğretimi, Uyum Sınıfları, Yabancı Uyruklu Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri