Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ ALMIŞ YÖNETMENLERİN FİLMLERİNİN RENK BAĞLAMINDA GÖRSEL ANALİZİ

Bu çalışma görsel sanat eğitimi almış altı sanatçı-yönetmenin birer filmi üzerinden görsel analiz yapmayı ve filmlerde kullanılan unsurları görsel sanatlar bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçilen sanatçı/yönetmenler; Akira Kurosawa, David Lynch, Wong Kar-Wai, Peter Greenaway, Robert Bresson, Andrzej Wajda’dır. Bu yönetmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu bağlamda seçilen yönetmenler görsel sanat eğitimi almış olmaları, ilgilendikleri sanat dalları ve farklı kültür kodlarına sahip olmaları nedeniyle seçilmişlerdir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görsel içerik analiz kullanılmıştır. Görsel materyalleri ve verileri analiz etmenin ana yöntemlerinden olan görsel verilerin içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikle araştırmacı tarafından tüm filmler izlenerek görüntü dosyaları sahneler halinde düzenlenmiş ve inceleme için sistematikleştirilmiştir. Belirlenen film sahnelerinde kullanılan renkler Procreate programında görselleştirilmiş. Ayrıca incelemeler felsefi olarak Paul Klee’nin Renkler Kuramı’nda yer alan koyu ve açığın kavgaya tutuşması sonucu ortaya çıkan yükselme ve çekilme devinimine dayanmaktadır. Her yönetmene ait bir film görsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda görsel sanat eğitimi almış yönetmenlerin filmlerinde renk kullanımlarında görsel sanat eğitiminin büyük etkilerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca yönetmenlerin filmlerinde, anlatının görsel bir ağırlığa sahip olduğu ve sanat sineması olarak adlandırabileceğimiz bu filmlerde, çizgisel bir öyküye sahip fotografik imgelere sıklıkla yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Sinema, Sanatçı/Yönetmen, Görsel sanat eğitimi, Görsel analiz, Renk

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri