Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAVRAMININ SİSTEMATİK İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE 2016-2021 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI

Dijital Dönüşüm, geçmişten günümüze iş süreçlerini, iş modellerini, müşteri ilişkilerini ve organizasyonların operasyonlarını dönüştüren ve tüm iş yapılarında devrimsel değişimlere yol açan kapsamlı bir dijitalleşme deneyimi anlamına gelmektedir. Başta endüstri 4.0 ve toplum 5.0 gibi kavramlar olmak üzere teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması sebebiyle giderek önemini artırmıştır. Toplum 5.0’a geçilirken kendi geleceğini oluşturacak bir toplum için teknolojiyi kullanmak ve sunduğu imkanlardan yararlanmak zaruri hale gelmiştir. Toplumun gelişmesine katkı sağlamaya çalışan üniversitelerin dijital dönüşüm ile ilgili araştırmaları hızla artmıştır. Araştırmanın amacı dijital dönüşüm kavramı ile ilgili olarak 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmaları analiz ederek, çalışmaların yoğunlaştığı kavram ve alanları tespit etmek ve gelecek çalışmalarda araştırma konusu belirlenmesine katkı sağlamaktır. Araştırma kapsamında Ulusal Tez Merkezi tarafından erişim izni verilerek yayınlanan tezler arasında yapılan analiz sonucunda dijital dönüşüm ile ilgili 24 farklı konuda toplam 98 çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Toplumun genelini ve geleceğini ilgilendiren dijital dönüşüm kavramı için çalışma sayılarının ve çeşitliliğinin yüksek lisans tez çalışmaları bakımından sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Günlük yaşamın her alanına nüfuz eden dijital dönüşüm kavramı ile ilgili olarak daha geniş perspektifle ve disiplinler arası tez çalışmaları yapılması faydalı olacaktır.Keywords
Dijital Dönüşüm, İçerik Analizi, Dijitalleşme, Endüstri 4.0.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri