Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Role Of Murabahah In Financing Investment Projects An Applied Study In A Sample In Islamic Banks - Al-Watani Islamic Bank – Baghdad For the years (2014-2018)

İslami bankalar, İslami Şeriat hükümlerine aykırı olmayan hizmetler sundukları için, çeşitli İslami finansman kullanarak yatırım projeleri için yatırım ve finansman faaliyeti yürüttükleri için, temellerini veya ilkelerini faizle işlem yapmayı yasaklayan İslami itikattan alan finansal kuruluşlardır. Kâr elde etmek için formüller. Bu çalışma, bir vaka çalışması olarak Ulusal İslam Bankası - Bağdat'ı dikkate alarak (2014-2018) döneminde (2014-2018) İslami bankalarda murabahanın yatırım projelerinin finansmanındaki etkisini netleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ile İslami bankalarda uygulanan murabaha faiz oranı, geri ödeme süresi ve finansman politikalarının yatırım projeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunması başta olmak üzere bir dizi sonuca ulaşılmıştır. Öneriler aşağıdadır: Irak İslami bankalarının, özel sektörle birlikte katıldıkları projelerin faydalarının, özellikle bu katılım nedeniyle ardı ardına meydana gelen kayıplar ışığında, kapsamlı bir analiz ve çalışma yapma ihtiyacı. Irak İslami bankaları, üretimi artırmak ve işsizliği azaltmak için çalıştığı üretken sektörleri, İslami bankaların hibe finansmanı temelinde müşteriler arasında ayrım yapma ihtiyacını ve üretken finansmana önyargıyı dahil etmek için çeşitli ekonomik sektörlere uzun vadeli finansman sağlamalıdır. Bankaların küçük ve orta ölçekli işletmelere yönlendirme, istihdam olanaklarını iyileştirme ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunma ihtiyacı, finans mühendisliği geliştirme ihtiyacı ve İslami Şeriat düzenlemeleriyle uyumlu ve makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu bir etkiye katkıda bulunan modern finansal araçlar yaratma ihtiyacı . Fizibilite çalışmalarında modern yöntemleri benimseyerek, riskleri önlemek için projeleri değerlendirerek ve programlara, fonlara veya yatırım portföylerine katkıda bulunarak başarılı yatırım projeleri için sürekli arama. Veya İslami bankalardaki fazla likiditeyi yatırmanın ve kullanmanın herhangi bir yolu, İslami bankaların dikkatine duyulan ihtiyaç Bankanın karlılığı üzerindeki etkileri ve bankacılıkta devam edebilme kabiliyeti göz önünde bulundurularak bankacılık hizmetlerinin ve ürünlerinin fiyatlandırılması kararı ile Market.Keywords
İslami finans, İslami bankacılık, yatırım, murabaha, yatırım projeleri.

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri