Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA; İŞLETMELERDE EKONOMİK PROBLEMLERİN VARLIĞI VE STRATEJİK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Dünya krizlerle mücadele etmektedir. Şüphesiz bu mücadele aşamasında işletmelerde bundan payını almaktadır. Devletlerin üretim ve istihdamında önemli bir rol oynayan işletmelerin problemleri dolaylı olarak tüm ülkeye yansımaktadır. Aynı zamanda, küresel dünyada bir ülkenin problemi küresel ticaret nedeniyle diğer ülkeleri de hızlı bir biçimde etkilemektedir. Elbette bununla mücadele için imkânlar ölçüsünde tüm yetkili kurumlar tarafından tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Ancak problemlerin artan bir hızla devam etmesi, yönetimleri ekonomik yönden zayıflatmakta ve olanakları kısıtlamaktadır. Ekonomik göstergelerdeki zayıflama yapılacak her türlü desteği azaltma anlamına gelmekteydi. Bu durum net bir şekilde işletmelere yansımaktaydı. Çok bilinmeyen denklemli problemlerle karşı karşıya kalan işletmeler bunu aşmak için her yolu deniyordu. İşletmelerin amaç ve hedefleri doğrultusunda büyümesi ve kâr etmesi zorlaşıyordu. Artan maliyetler ile üretim sıkıntıları, hammadde, ürün tedariği, lojistik destek konularında sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyordu. Bunların yanı sıra tüketicilerin alım gücünde meydana gelen düşüşler de arz talep piyasasını olumsuz yönde etkiliyordu. Zaten zor şartlarda ürünü tedarik eden işletmeler yeterli satışı gerçekleştiremeyince ekonomik sıkıntıları yüksek seviyede yaşıyorlardı. Bu problemler, özellikle küçük işletmelerin ekonomik yönden sürdürülebilir olma durumlarını etkiliyor ve hayatta kalmalarını güçleştiriyordu. Ekonomik sorunlara yol açan krizlerin net olarak ortaya koyduğu sonuçlar vardı. Bu sonuçlar bizlere, büyük ekonomik problemlerin var olduğunu ve mücadele için stratejik yönetim uygulamalarının ortaya konması gerektiğini söylüyordu. Bu çalışma sorunların ve yönetimsel çözümlerin ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. Çalışmada, belgesel kaynak derlemesi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma için, ekonomik krizler sonrasında işletmelerin yaşadığı ekonomik problemlere yoğunlaşan araştırmacıların çalışmaları esas alınmıştır. Araştırmacıların, işletme sahipleri ve çalışanlarıyla yaptıkları özgün araştırmalar tercih edilerek çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Farklı ülkelerde, aynı durumlarla karşılaşan işletmelerin yaşadıkları ekonomik problemler ve yetkili makamlar ile kurumlar tarafından alınan tedbirlere ilişkin veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veriler, çalışmanın tartışma, sonuç ve önerileri bölümüne eklenmiştir. Bu çalışma sonucunda, işletmelerin büyük ekonomik problemler yaşadıklarını, birçok işletmenin hedeflerini gerçekleştiremedikleri, bir kısmının varlığına son vermek zorunda kaldıklarını göstermiştir. Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işletmelere verilen desteğin eksik ve yetersiz kaldığı görülmüştür. Stratejik yönetim uygulamalarının yapılmaya devam edilmesinin önem taşıdığını, işletmelere verilen her yönlü desteğin sağlanmasına devam edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İşletmeler, Sürdürülebilirlik, Ekonomi, Kriz, Problem

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri