Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEKANSAL ALGININ HARİTALANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TARSUS KENTİ ÖRNEĞİ

Mekansal algı insan ve mekan arasındaki ilişkinin temel belirleyicilerinden biridir. İnsan yaşadığı mekanı benimsemekte ve ona bir anlam yüklemekte ya da tam tersi bir davranış göstermektedir. Davranışın yönünü, insanın mekandaki olumlu ya da olumsuz izlenimleri belirlemektedir. Bu nedenle mekan algısının bilişsel süreçlerine dayalı parametreler, mekanın niteliğinin değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Kent mekanının nasıl algılandığı kentsel planlama ve tasarım çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Bunun için kentsel mekanın bireylerin zihinsel haritasında nasıl örgütlendiği ve insan üzerinde nasıl bir etki yaratığının bilinmesi gerekmektedir. Çalışmada bu düşünceden yola çıkarak kentsel planlama ve tasarım çalışmaları için kullanılabilecek altlık haritaların elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Tarsus kentinin tarihi merkezi ve yakın çevresinde yürütülmüştür. Çalışmanın birinci aşamasında tarihi kent merkezi ve yakın çevresindeki yapılar, açık alanlar ve yeşil alanların algısal değerleri matematiksel olarak ortaya konulmuştur. Uzmanların belirleyici olduğu bu aşamada, dört Gestalt ilkesi (benzerlik, yakınlık, kapalılık ve süreklilik) kullanılmıştır. İkinci aşamada, CBS ortamında algı değerlerinin algısal haritalara dönüştürülmesine çalışılmıştır. Böylece kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında kullanılabilir altlık haritalar elde edilmiştir. Altlık haritalardaki algı değerleri, yapılar, açık alanlar ve yeşil alanlar açısından birbirinden oldukça farklı bulunmuştur. Mekânsal bilgi birikimi ve deneyimleri yansıtmayan ögelerin zamanla tarihsel doku içerisine girerek algılama bütünlüğünü etkilemesi, bu sonucun temel nedeni kabul edilmiştir. Altlık haritalar yorumlandığında, Tarsus’un tarihi kent merkezi ve çevresinde yapılabilecek planlama ve tasarım faaliyetlerinde, mekânsal bilgi birikimi ve tarihsel deneyimleri ön planda tutarak mekânsal bütünlüğün ve sürekliliğin sağlanmasının önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır.Keywords
Mekansal algı, Gestalt ilkeleri, algı haritaları, altlık haritalar, Tarsus

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri