Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POST-DİJİTAL ÇAĞDA MÜZELER: YARATICI DENEYİM TASARIMI VE ELEŞTİREL BAKIŞ

Müzelerde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler sergileme ve sunum biçimlerine yansımakla birlikte Post-dijital çağda, dönemler boyunca daha çok insan odaklı tasarım deneyimine doğru evirilmektedir. Bu makalenin amacı; teknoloji kullanımlarının Post-Dijital Çağda deneyim tasarımlarına yöneldiğini, teknolojilerin kullanım yöntemleri, sağladığı katkılar buna karşın bu teknolojilerin kullanım yöntemlerinde ortaya çıkan sorunları karşılıklı olarak değerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması yapılmış, müzelerde teknoloji ve tasarım kullanımları araştırılmış, elde edilen veriler betimleme yöntemiyle yeniden yorumlanarak bulgulara varılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; müzelerde deneyim tasarımlarının arttığı bunun da eğlenme merak ve öğrenmede etkili olduğu görülmüştür. VR teknolojilerini kullanan ve tarihe tanıklık eden izleyicinin özneleşme sürecinde özgürleştiği görülmüştür. Sanal gerçeklik teknolojileri merak uyandırıcı ve heyecan verici bir deneyimle tarihe tanıklık etmeyi sağlarken kurgulanmasında sorunlar çıkabileceği görülmüştür. Bunlar; bugünkü değer yargılarının baskınlığı, sanal gerçekliğin, hipergerçekliğe dönüşmesi ya da anakronik duruma düşülmesi, hetorotopik mekanların yeniden kurgusunda homotopik mekanların yeni gerçekliği, hangi hikâyenin nasıl yazılması gerektiği konusundaki belirsizlik, kimin perspektifinden bakılacağı ve sanal miras enflasyonu olarak özetlenebilir.Keywords
Post-Dijital Çağ, Yaratıcı Deneyim Tasarımı, Hetorotopik, Homotopik, Hipergerçeklik, Anakronik, Öznellik

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri