Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, Trakya bölgesinde yaşayan bireylerin Covid-19 pandemisi sırasında beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumları ile sağlık durumları arasındaki ilişki belirlendi. Katılımcıların (1023 kişi) günlük su tüketimi ile vücut kitle indeksi (BKİ) değerleri, diyabet arasındaki ilişki, istatistiksel olarak anlamlıydı (?2: 33,444; P<0,05), (?2: 13,640; P<0,05). Günlük su tüketimi ile mide rahatsızlıkları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (?2: 4,070; P>0,05). Katılımcıların %45,5'i öğle yemeğini atlarken, %6,9'u akşam yemeğini, %23,2'si kahvaltısını atlıyordu. Katılımcıların %23,17 öğün atlamıyordu. Öğün atlama ile mide rahatsızlıkları, diyabet arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulundu (?2: 2,777; P>0,05), (?2: 6.659; P>0,05). Katılımcıların %35,8 hızlı, %49,3'ü normal hızda ve %15'i yavaş yemek yiyordu. Yeme hızı ile BKİ değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (?2: 66,477; P<0,05). Yeme hızı ile BKİ grupları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki (r=0,246; P<0,05) vardı. Yeme oranı arttıkça kilolu gruba girme olasılığı da arttı. Katılımcıların %50,34'ü yemek yeme isteğini en çok yemeğin tadının etkilediğini belirtirken, katılımcıların %40,2'si duygu durum değişikliklerinin yemek yeme isteklerini büyük ölçüde etkilediğini ifade etmiştir. Tüketiciler öğün ve suyun önemi ve gıdaların besin değerleri konusunda bilgilendirilmelidir.Keywords
Covid-19, su tüketimi, sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar, öğün atlama

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri