Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covid-19'un Türkiye Gayrimenkul Piyasasına Makroekonomik Etkileri

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nde yatırım için ikinci en önemli sektör olan gayrimenkul piyasasının ekonomik durumunu değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı, COVID-19 döneminde Türk emlak piyasası üzerindeki makroekonomik etkileri araştırmaktır. Bu arada, tamamen veya kısmen sokağa çıkma yasağı, sanayi kapatmaları, seyahat yasakları ve sınırların kapatılması, üretim ve tüketimi neredeyse felç eden ve etkinlik penceresindeki ekonomik krize katkıda bulunan en sert politikalar arasında yer alıyor. Bu çalışma, COVID-19'un Türkiye Emlak Piyasası üzerindeki makroekonomik etkilerini incelemektedir. Bu makroekonomik değişkenler, konut faiz oranını ve gayrimenkul konut satışlarındaki toplam ihracatı içerir. Bu çalışma, Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar uzanan aylık bir veri seti kullanmaktadır. Veriler, COVID-19 öncesi ve sırasında olmak üzere iki modele ayrılmıştır. Regresyon değerlendirmesi, çoklu doğrusal regresyon modeli (MLR) kullanılarak yapılacaktır. Elde edilen bulgulara göre ihracat her iki modelde de konut satışları ile pozitif ilişkilidir. Öte yandan, faiz konut satışları ile negatif ilişkilidir. COVID-19 dönemini içeren modelde ihracatın olumlu etkisi azalmaktadır. Aynı şekilde COVID-19 döneminde reel faiz oranlarının olumsuz etkisi arttı. Bu nedenle her iki hipotez de kabul edilmiştir.Keywords
Konut Satışları, Konut Faiz Oranları, Toplam İhracat, COVID-19.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri