Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LGS MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmada, İlköğretim Matematik Dersi öğretim programı 8. Sınıf kazanımlarıyla, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nda sorulan matematik soruları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu sorular ile yenilenmiş Bloom taksonomisine göre bilişsel süreçlerin hangi düzeyde ölçüldüğünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2021 LGS sınavındaki 20 matematik sorusu ve bu soruların oluşturulmasında temel alınan 52 adet 8. Sınıf kazanımı nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile çözümlenmiştir. Sorular ve kazanımlar araştırmacı öğretmen ve bir alan uzmanı tarafından bağımsız olarak sınıflandırılmış, verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Elde edilen verilerden, 2021 LGS matematik sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilgi boyutuna göre işlemsel ve üstbilişsel iken, bu soruların oluşturulmasında temel alınan matematik 8.sınıf kazanımlarının ise olgusal, kavramsal ve işlemsel türde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 2021 LGS matematik sorularının çok büyük bir kısmının yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel boyutundaki uygulama ve çözümleme basamaklarındaki bilişsel süreçleri ölçtüğü, bununla birlikte bu soruların oluşturulmasında temel alınan matematik 8.sınıf kazanımlarının ise anlama ve uygulama basamaklarında yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Liseye geçiş sınavlarındaki matematik sorularının hazırlanması sürecinde ve matematik dersi kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi üstbilişsel boyutlarının da dikkate alınması önerilmektedir.Keywords
LGS matematik soruları, yenilenmiş Bloom taksonomisi, ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımları

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri