Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİST 100 ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: TWİTTER ÖRNEĞİ

Çalışmada işletmelerin sosyal medya araçlarından birisi olan Twitter’ı kullanma düzeyleri ile finansal performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksinde faaliyet gösteren ve Fortune 500’de yer alan 40 işletmenin, 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2020 dönemi net satışları, ihracat tutarı, çalışan sayıları, faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK), aktif toplam ve öz kaynak tutarı finansal değişkenler olarak ele alınmıştır. Twitter’ da paylaşım yapmayan 4 işletme haricinde toplam 36 işletme belirlenmiştir. 36 işletmeye ait verilerin derlenmesinde, genel amaçlı bir programlama dili olan Python kullanılmıştır. Twitter’ dan veri çekebilecek şekilde yazılım tabanlı model, googlecolab yoluyla oluşturulmuştur. Araştırmalarda genellikle analizlerin bir mali yıl ile sınırlandığı, bu çalışmanın ise 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2020 dönemini kapsaması ve 36 işletmeye ait 98.805 gözlemden oluşması açısından literatüre katkı vereceği düşünülmektedir. BIST-100 Endeksindeki işletmelerin Twitter kullanımı ile finansal performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi için Kolmogorov Smirnov testi ile normallik testi yapılmış, dağılımın normal dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Değişkenler normal dağılıma uymadığı için Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Uygulanan test ve analizler sonucunda, net satışlar (NS), çalışan sayıları (ÇS) ve paylaşım sayıları arasında pozitif yönde zayıf derecede bir ilişki, ihracat tutarı (İT) ile paylaşım sayısı arasında ise pozitif yönde çok zayıf derecede bir ilişki olduğu, paylaşım sayıları ile faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK), aktif toplam (ATT) ve özkaynak tutarı (ÖT) değişkenleri arasında ise korelasyon bulunmamıştır.Keywords
Finansal Performans, Sosyal Medya, Twitter

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri